Jakie paliwo opałowe wybrać?

Wrocław - ogląd
Do różnych rodzajów kotłów wykorzystywane jest inne paliwo. Wybór uzależniony jest jednak nie jedynie od rodzaju pieca grzewczego, lecz także od kosztów, które musimy wydać na konkretny typ paliwa. Musimy wiedzieć, iż czasami droższy opał do pieca daje sporzej ciepła, przez długi okres czasu, co może sprawić, że będzie ono w wyższym stopniu ekonomiczne aniżeli inne.

Koszty pozyskania energii z rozmaitych źródeł są zróżnicowane. Wynoszą one od mniej więcej 0,11 zł/kWh w wypadku nagrzewania drewnem do 0,38 zł/kWh za nagrzewanie prądem. Generalnie, paliwem do pieca grzewczego w domu może być: gaz ziemny, olej opałowy, węgiel kamienny, drewno opałowe, a także rośliny energetyczne oraz słoma. Gaz ziemny pali się całkiem, nie wydzielając ani sadzy, ani popiołu, co sprawia, że w niewielkim stopniu zanieczyszcza on środowisko naturalne. W trakcie wypalania gazu ziemnego ilość dwutlenku węgla jest dużo mniejsza, niż w wypadku spalania oleju opałowego, lub węgla, jeżeli dostarczona będzie do niego należyta ilość tlenu. Możemy zatem stwierdzić, iż zastosowanie gazu ziemnego do nagrzewania domu ogranicza efekt cieplarniany. By sprawdzić ceny paliwa w swojej okolicy starczy wbić w laptop: ekogroszek cennik (informacje).

Wrocław - marina
Autor: Olgierd Rudak
Źródło: http://www.flickr.com

Olej opałowy zawiera najsporzej siarki, spośród wszystkich opałowych paliw. Na skutek reakcji oleju z wodą tworzy on szkodliwy dla kominów, agresywnie czynny kwas siarkowy. Z tej przyczyny instalacja do odprowadzania spalin przy użytkowaniu oleju opałowego winna być wykonana ze stali, odpornej na kwas. Węgiel kamienny stosowany jest do kotłów w różnych odmianach, różniących się składem siarki a także popiołu, a również wartością opałową. Popularnie użytkowany jest węgiel asortymentu orzech, który spalany jest w tanich piecach; miał węglowy – stosowany do pieców z nadmuchem, brykiet i tak zwany groszek workowany, jaki wykorzystywany jest w kotłach retortowych.

Brunatny węgiel charakteryzuje się mniejszą wartością opałową od węgla kamiennego i sprzedawany jest na ogół w formie brykietu. Jest on stosowany zazwyczaj jako paliwo zastępcze. Biomasa zawiera odpady drzewne, słomę oraz rośliny „energetyczne”. Ten rodzaj paliwa zdobywa coraz to większą wziętość, a to z uwagi na jego odnawialność. Jest ona opałem ekologicznym (zobacz więcej tutaj).