Jak zagwarantować bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy? O jakiego rodzaju kwestiach koniecznie trzeba pamiętać?

stopnie schodowe
Każdy pracodawca ma obowiązek, aby zagwarantować odpowiednie warunki pracy. Szczególnie odnosi się to pomieszczeń, ale wiadomo, że nie tylko. Każde z pomieszczeń musi być utrzymane w stanie, który oferuje bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Co więcej, bardzo konieczne są walory bezpieczeństwa, dzięki którym nic złego naszym pracownikom się nie wydarzy.

Pomieszczenia muszą być jak najbardziej dopasowane do pracowników, w zależności od typu świadczonych przez nich prac oraz liczy pracowników. W takich miejscach warto zagwarantować właściwe oświetlenie, właściwą temperaturę oraz wymianę powietrza. Pracodawca powinien jednocześnie zadbać o prawidłowe zabezpieczenie pomieszczeń przed wilgocią lub niezbyt korzystnymi warunkami cieplnymi, jak np. nasłonecznienie. Niezbędne są elementy, po jakich się przemieszczamy, przykładowo kraty pomostowe, jakie oferują całkowite bezpieczeństwo.

firmy - fotos
Źródło: pixabay.com

W identycznym zakresie możemy powiedzieć o innych elementach, dzięki jakim pokonywanie odległości (czasem znacznych) będzie jak najbardziej bezkolizyjne i nie będzie wiązało się z kontuzjami. Tak więc poza nawierzchnią muszą być wybrane właściwe stopnie schodowe, jakie zminimalizują ryzyko upadku. Co do pomieszczeń jednakże to jesteśmy w stanie wyróżnić pomieszczenia stałe, w jakich łączny czas przebywania takiego samego zatrudnionego podczas jednej doby przekracza 4 godziny. W takim miejscu na każdego pracownika powinno przypadać co najmniej trzynaście metrów sześciennych wolnej objętości pomieszczenia. Każdy z pracowników powinien posiadać także co najmniej 2 metry kwadratowe wolnej powierzchni podłogi, co oznacza iż tego rodzaju powierzchnia nie będzie zajmowana przez żaden sprzęt czy urządzenia techniczne.

Wysokość pomieszczenia musi mieć 3 metry w świetle. W sytuacji jednakże, gdy mamy pomieszczenia, w jakich prowadzone są prace, jakie powodują pojawienie się szkodliwych substancji dla zdrowia, tego typu wysokość ma minimum 3,3 metra w świetle. Zalecana wysokość pomieszczeń stałej pracy jest w stanie być obniżona. Ma to miejsce w przypadku zastosowania klimatyzacji. Ponadto pracodawca w tej spawie musi uzyskać aprobatę Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jak więc widać, w takim zakresie musimy spełnić pewne warunki.