Jakie korzyści przyniosło krajom członkowskim przyjęcie do Unii Europejskiej, jaką rolę pełnią unijne punkty informacyjne.

Fundusze z UE
1 listopada 1993 roku powstała Unia Europejska. Ten historyczny dzień musiały poprzedzić wieloletnie negocjacje gospodarcze, społeczne i polityczne, i na koniec po osiągnięciu wspólnego kompromisu ta międzynarodowa instytucja rozpoczęła swoje działanie. Początkowo Unia gromadziła jedynie kilkanaście największych europejskich krajów. W kolejnych latach sukcesywnie rozszerzała swój zasięg, 1 maja 2004 roku w jej szeregi wstąpiła także Polska.

prawo - marina
Autor: Eoin Gardiner
Źródło: http://www.flickr.com

Unia w swoich założeniach powinna zapewniać stabilny wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo wszystkich członków i ochronę praw i wartości swoich obywateli. W ramach tego wszystkiego członkowskie państwa rozwijają szeroko idącą współpracę w wielu różnych obszarach. Wspólne struktury unijne obejmują między innymi gospodarkę, sądownictwo, transport, rolnictwo odkryj serwis i handel, dając członkowskim krajom z jednej strony dużą autonomię i niezależność, a z drugiej zestandaryzowanie i ułatwienie wielu spraw. Siedziba Unii znajduje się w Brukseli, a władzę w niej sprawują delegowani z krajów członkowskich liderzy – www.

Przynależność do Unii może bardzo dużo dać, zarówno zwykłym obywatelom jak również firmom. Wiele osób nawet nie ma świadomości, jak dużo zawdzięcza temu, że Polska zyskała w roku 2004 członkostwo. W związku z tym że władze Unii bez przerwy sporo robią, realizują liczne zmiany, to sporo z nas nawet nie będzie wiedziało, co się robi w Brukseli. Z tego też powodu w każdym większym mieście zlokalizowany jest chociaż jeden punkt informacji europejskiej, w którym zwykli przedsiębiorcy i obywatele mogą uzyskać informacje o wszystkim, co się wiąże z Unią Europejską.

Tego typu punkty działają pod nadzorem Parlamentu Europejskiego, a zakres ich działalności nie ogranicza się tylko do funkcji informacyjnej. Każde centrum informacji europejskiej będzie organizowało liczne debaty, szkolenia i kursy, w czasie jakich można zyskać wiele cennych wiadomości na temat tego, jak funkcjonują poszczególne obszary unijne. Oprócz tego będą wspierać lokalną naukę i biznes do promowania europejskich rozwiązań i zachęcają je do aktywnego uczestnictwa w organizowanych projektach.