Przepisy transportu szwajcarskiego

portret - samochód
W chwili obecnej transport międzynarodowy rozwinął się w sposób niewyobrażalny, lecz mimo to wciąż rozwój jego trwa w najlepsze, bowiem zakładane są coraz to nowsze przedsiębiorstwa, z kolei istniejące już poszerzają swoje usługi, szczególnie w zakresie przewozu materiałów przy pomocy samochodów ciężarowych. Należy jednak wiedzieć, iż w Europie są kraje, gdzie przepisy mogą wydawać się nieco specyficzne, toteż bez ich znajomości trudno jest na dany obszar. By nie mieć z nimi problemów, należy poznać między innymi warunki panujące w Szwajcarii, gdzie od wielu lat ograniczyć próbuje się transport drogowy na rzecz kolei.

portret - samochód
Autor: tomasz przechlewski
Źródło: http://www.flickr.com

Przewóz towarów z Polski do Szwajcarii nieustannie rozwija się, ale sami mieszkańcy państwa położonego w Zachodniej Europie faktem tym nie są ucieszeni, gdyż ciężkie, najczęściej niezwykle mocno załadowane ciężarówki są zagrożeniem dla ich środowiska naturalnego. Wszystko sprawić może, iż Szwajcarzy starają się od kilku lat znacznie ograniczyć transport drogowy, a jednocześnie zainwestować w transport kolei. Coraz częściej w Szwajcarii dąży się do ograniczenia budowy nowych dróg tranzytowych, między innymi przy użyciu tak zwanej inicjatywy alpejskiej, która na celu ma ochronę Alp przed zbyt dużym ruchem ciężarówek, w związku z czym próbuje się przenieść przewóz na wspomniane już tory kolejowe. Nie znaczy to jednak, iż ciężarówki wcale nie mogą przekroczyć granicy Szwajcarii – wręcz przeciwnie – samochody o znacznych gabarytach są ładowane na granicznych stacjach na specjalne platformy, z kolei potem zostają one z nich ściągane na następnej granicy. Jeśli kogoś interesuje transport szwajcaria jest krajem specyficznym, lecz szukającym rozwiązania z każdej sytuacji – dogodnej dla obu stron. Co ważne – w Genewie pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku określono tak zwany transport adr.

ADR to inaczej konwencja, dotyczącą przewozu towarów szkodliwych, ratyfikowana przez wiele państw. Ważne jest również to, że zmieniana jest po dwuletnim okresie. Transport ADR obejmuje między innymi pojazdy, które mogą przewozić niebezpieczne substancje. Muszą one bowiem być wyposażone w odpowiednie znakowanie za pomocą tablic ADR. W roku 2014 do ADR należało czterdzieści osiem krajów, w tym także i Polska.